AVALEHT KOOLIST KURSUSED ÕPPETÖÖ GALERII KONTAKT  

 
 
• Tutvustus
• Õpetajad
• Hoolekogu
 
 
 
 
 
 
 

Hoolekogu

Kunstikooli edukaks tööks on kooli hoolekogu.

Vastavalt Kunstikooli Stuudio DAK põhikirjale on kooli hoolekogu otsustusvõimeline organ, kes jälgib ja vajadusel suunab kooli arengut, analüüsib ja hindab õppe- ja kasvatustegevust, teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks ning aitab kaasa kooli finantseerimise korraldamisele.

Hoolekogu liikmed:

Saskia Järve kunstikooli õpetaja
Vladislav Rjumkin vanemate esindaja
Olga Karlson vanemate esindaja
Annika Rinde vanemate esindaja
Anne Saarniit kunstikooli õpetaja
Niina Pilving kunstikooli juhataja
 

 

 
 
© Kunstikool Stuudio DAK 2014