AVALEHT KOOLIST KURSUSED ÕPPETÖÖ GALERII KONTAKT  

 
 
• Õppetöö korraldus
• Vastuvõtt
• Tunniplaan
• Õppe tasu
• Kodukord
 
 
 
 
 

Õppetöö korraldus

Stuudio õppetegevus toimub õppeastmete, täiendõppe ja huviõppe kaudu. Õpilaste jagunemine kooliastmetesse ei sõltu reeglina ainult nende vanusest, vaid valmisolekust ja võimetest osaleda antud kooliastme tegevuses. Õppimine koolis on jaotatud kolme astmesse:

I aste mudilaste õpetus lapsed vanuses 3–6 aastat õppeaeg 2–3 aastat
II aste algkunstiõpetus lapsed vanuses 7–11 aastat õppeaeg 2–3 aastat
III aste põhikunstiõpetus lapsed vanuses 11–16 aastat õppeaeg 5 aastat

Täiendõpe 16–18 aastastele – ettevalmistus kunstikooli astumiseks individuaalse tunniplaani alusel.
Õpemine toimub individuaalse tunniplaani alusel minimaalselt 6 tundi nädalas.Õppemaks vastavalt õppeprotsessile.

Huviõpe lastele ja noortele, kes soovivad arendada oma kunstialaseid oskusi mingis konkreetses kunstivaldkonnas.
Õppetöö toimub kahel päeval nädalas, minimaalselt 2–4 tundi. Huviõpe on alternatiiviks põhiõppele, õppetöö toimub vähemas mahus ja on võimalus kunstiõppega tegeleda neil õpilastel, kes mingil põhjusel ei astu süvaõppesse.
Õppemaks vastavalt õppeprotsessile.

Õppetööst
• Õppeaasta algab 1. septembril, kestab 36 nädalat, on jaotatud sügis- ja kevadsemestriks: september–detsember, jaanuar–mai; õppetöö lõppeb 31. mail.
• Koolivaheajad langevad kokku üldhariduskoolide koolivaheaegadega.
• Tunni pikkus sõltub laste vanusest ja kestab 20–45 minutit, tundide vaheaeg on 5 minutit.
• Lapsed võetakse vastu avalduse alusel.
• Õpilase vanema (või tema seadusliku esindaja) sõlmib kool õpilaskoha kasutamise lepingu. Leping kehtib üks õppeaasta
• Õppegrupid moodustatakse vanuse ja õppetaseme järgi, rühmas on 10–15 last.
• Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse iga õppeperioodi lõpus toimuvate arvestustega.
• Õpilased võtavad osa DAK stuudio näitustest, erinevatest üritustest ja konkurssidest.

 
 
 
© Kunstikool Stuudio DAK 2014