AVALEHT KOOLIST KURSUSED ÕPPETÖÖ GALERII KONTAKT  

 
 
• Õppetöö korraldus
• Vastuvõtt
• Tunniplaan
• Õppe tasu
• Kodukord
 
 
 
 
 

I aste

Mudilased
Võetakse vastu lapsed vanuses 3 kuni 6 aastani:
I rühm 3–4 aastastele
II rühm  5–6 aastastele

Mudilaste kava sisaldab erinevate joonistamise, maalimise, voolimise, meisterdamise, disaini ja arhitektuuri õpetust. Õppetöö toimub ühel päeval nädalas: mudilaste arvestuslik õppetund on 20 min, ühel päeval on 3 õppetundi – 3 x 20 min, vaheaeg 5 min.

Mudilaste õppe eesmärk on:
• toetada eelkooliealist last liikumisel kooliküpsuse suunas läbi individuaalsete ja koostööoskust arendavate loominguliste tegevuste kaudu mängulises vormis
• toetada lapse oskust iseseisvalt mõelda, arendada individuaalseid võimeid, huvisid ja vajadusi.

Mudilase oskused peale õpetust:
• hoiab õigesti pliiatsit, kasutab mitmesuguseid (töö)vahendeid: pliiatsit, kriiti jm.
• voolides, joonistades, maalides ja meisterdades kasutab laps vaatlustel tehtud tähelepanekuid
• väljendab joonistades, maalides, voolides ja meisterdades meeleolusid ja fantaasiaid
• oskab leida ümbritseva vaatlemisel erinevaid detaile, objekte ja nendevahelisi seoseid ning kujutab ümbritsevat vabalt valitud viisil
• kasutab kunstitöö loomiseks erinevaid vahendeid
• keskendub alustatud tegevusele ja loob oma kunstitöö
• koostab ise või valib tööst lähtuvalt sobivad motiivid või vahendid eseme kaunistamiseks
• oskab analüüsida, selgitada, miks ta kujutas esemeid, nähtusi just sellisel viisil, milliseid materjale ja tehnikaid kasutas ning kuidas tööga rahule jäi
• kaaslaste töödesse tolerantse suhtumise kujundamisele aitab kaasa, kui analüüsitakse nii laste töid kui ka kunstiteoseid ning põhjendatakse oma hinnangut.


 

 

 

 
 
© Kunstikool Stuudio DAK 2014