AVALEHT KOOLIST KURSUSED ÕPPETÖÖ GALERII KONTAKT  

 
 
• Õppetöö korraldus
• Vastuvõtt
• Tunniplaan
• Õppe tasu
• Kodukord
 
 
 
 
 

II aste

Kunsti algõpetus
I rühm 7–8 aastastele
II rühm  9–10 aastastele

Õppetöö toimub tunniplaani alusel kahel päeval nädalas 2 x 45 minutit.
Sisseastumiskatsed ei ole, vastu võetakse avalduse alusel, vabade kohtade olemasolu korral võetakse vastu ka õppeaasta keskel.

Kunsti algõpetuse kursus
annab kunstiõpetuse algteadmisi ja oskusi, valmistab ette põhikunstiõpetuseks, sisaldades erinevad joonistamise/maalimise, kompositsiooni, vormiõpetuse, kunstiajaloo, disaini, arhitektuuri jms tunde

Algõppe eesmärk on:
• anda oskusi koolilastele, kes soovivad tegeleda kunstiga, rohkem kui koolihariduse õppekava seda võimaldab
• anda teadmisi erinevatest kunstiliikidest ja kunstialastest põhioskustest.

Oskused peale õpetust
• 7–10aastane Kunstikooli Stuudio DAK õpilane oskab valida ja kasutada oma ideede väljendamiseks sobivaid kunstivahendeid ja -tehnikaid
• on ta loomingu protsessis aktiivne osapool, rõõmsameelne tegutseja, otsija ja vastaja.
Tunneb kompositsiooni ja värvikasutuse lihtsamaid reegleid ja võimalusi, oskab eakohastes piirides kunstiliselt üldistada.
• õpilane teab ja oskab rakendada veepõhiste värvide erinevaid tehnikaid.
Ta tunneb ja oskab kasutada põhilisi voolimisvõtteid, on kasutanud voolimisel stekasid, on harjunud tööprotsessis oma tööd vaatlema mitmest asendist, mõistab üldistust, kompaktsust, dekoratiivsust, kolmemõõtmelisust, vertikaalse, horisontaalse tähendust.
• ta tegutseb loominguliselt ja on valmis edasi tõsiselt õppima kunstikoolis põhikursusel.


 

 

 

 
 
© Kunstikool Stuudio DAK 2014